منوی اصلی
آریــــــــــــوداد
آریوداد در ایران باستان به معنای داده و فرزند ایران بوده است
قلب قرآن محکومیت تروریسم میوه های بهشتی واژه واژه ، سطر سطر زندگی (مه‌سو) از این قبیل (امین) آرشیو وب