یک ساعت عاشقی ـ آریوداد


عزیزم...
این اولین پاییزمان زیر این سقف مشترک است...
چندین پاییز را گذراندیم تا به این خزان مشترک رسیده‌ایم...
رنگ‌های پاییزی و نسیم خنکی که به صورت آدم می‌خورد حال و هوای عجیبی در من ایجاد می‌کند...
و من که چند روزیست ساعتم را عقب کشیده‌ام ؛ این روزها انگار یک ساعت بیشتر زمان دارم تا مست چشمانت شوم...!!
هرگز هراسی به دل راه نخواهم داد که فریادی بر لب آورم و بلند بلند بگویم...
عزیزم دوستت دارم...