ماجرا مربوط به دیروز و امروز نیست! سال‌هاست که شاهد چنین صحنه‌هایی هستیم! نمی‌دانم... شاید تابستان خدا را از شهرداری گرفته‌اند که زمستان‌ها و در اوج بارندگی‌ها فیلشان یاد کند‌ه‌کاری می‌کند!!
ما که نمی‌گوییم چرا خیابانی که آسفالتش سالم است را می‌کنی؟! لابد باید پیمانکار و کارگرانش روزی ببرند از این سفره‌ای که پهن است... اما چرا در زمستان تازه یادتان می‌افتد که فلان خیابان را باید زیر و رو کرد؟! فکر این مردم بیچاره نیستید که چطور در گل و لای بجای مانده از کنده‌کاری‌های طولانی مدت و نا تمام شما رفت و آمد کنند؟
زمین را گل نکنید...
آن طرف‌تر شاید پیری قصد عبور دارد...!!