امشب شب عجیب و بسیار غریبیست. امشب بعد از مدتها تنهایی را با تمام وجود حس می‌کنم.