یاد آن روزهای خوب و فعال که در تیم هواداران پرشین‌بلاگ بودم بخیر...

امروز به عادت همیشگی و البته بعد از وقفه‌ای بسیار طولانی سری به وبلاگ دوستان قدیمیم زدم. بچه‌های باشگاه هواداران پرشین‌بلاگ...

ن.ن ، بهنامترین ، فروهر عزیز ... و حتی مهدی بوترابی مدیر سابق پرشین‌بلاگ که همه‌ی ما در دوران مدیریت او دوران خوشی در پرشین‌بلاگ داشتیم...

و یاد این تصاویر از تولد پرشین‌بلاگ که سال 1390 در تالار شهریاران جوان برگزار شد و شاید دیگر در هیچ کجای وب نتوان پیدایشان کرد حتی در این پست وبلاگ خبر پرشین‌بلاگ ...!

تولد پرشین بلاگ - تیر ماه 1390

تولد پرشین بلاگ - تیر ماه 1390 - تالار شهریاران جوان

تولد پرشین بلاگ - تیر ماه 1390

از دوستان وبلاگ‌نویس دیگر خبری نیست ، وبلاگ‌هایشان خیلی خاک گرفته و حتی وبلاگ اکرنه آقای بوترابی هم دیگر در دسترس نیست...

انگار آن Big Bang معروف در پرشین‌بلاگ اتفاق افتاده که هر کدام به سمتی پرت شده‌ایم...