عاشقانه

بهت قول میدم نبینی منو
بهت قول میدم سراغت نیام
بهت قول میدم عزیز دلم
که چشمت نیفته دیگه تو چشام
که اینقدر اشکام عذابت نده
دیگه قسمت روزگارت نشم
بهت قول میدم نمونم برم
که یه لحظه هم بی قرارت نشم
یه بارم نیارم دیگه اسمتو
با این بغضی که تو گلوی منه
قراره که خوشبخت باشی برو
بهت قول میدم دلکم نشکنه

بذار نامه‌هاتو بهت پس بدم
که فکرت نمونه دیگه پیش من
که با نامه‌هات خاطراتت رو هم
بسوزونیشون توی آتیش من
به چشمای من اعتنایی نکن
دعایی که توی صدای منه
خداحافظی کن خداحافظی
بهت قول میدم دلم نشکنه

یه بارم نیارم دیگه اسمتو
با این بغضی که تو گلوی منه
قراره که خوشبخت باشی برو
بهت قول میدم دلکم نشکنه