امروز برای پسر عزیزم مهراد دندونی گرفتیم. مهراد من حالا یه دندون داره.
بابا عاشقته مهرادم...